Muzeum regionalne w Przyprostyni. Pierwsze muzeum na polskiej wsi.

Posted on 24 lutego 202124 lutego 2021  Leave a comment on Muzeum regionalne w Przyprostyni. Pierwsze muzeum na polskiej wsi.

W 1935 roku na konferencji nauczycieli rejonu zbąszyńskiego w Łomnicy, Antonina Woźna przedstawiła referat na temat regionalnych strojów ludowych i zaprezentowała folklor zbąszyński z grupą taneczną i kapelą koźlarską. Wtedy właśnie podjęta została uchwała o pielęgnowaniu i zachowaniu pamiątek przeszłości. Zrodził się również pomysł utworzenia pierwszego na terenie Zbąszynia, Muzeum.

Jesienią 1937 roku podczas II konferencji nauczycielskiej, idea ta zaczynała się urealniać. Powstał „Komitet Trzech” w skład, którego weszli kierownicy zbąszyńskich szkół: Stefan Wojciechowski, Józef Kapelczak i Jan Tomiński. Celem komitetu było zbadanie warunków do utworzenia Muzeum w szkole w Przyprostyni. Pozytywna opinia spowodowała powstanie Komitetu Założenia Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej z prezesem Antonim Lubińskim na czele. Powołani zostali również członkowie odpowiedzialni za poszczególne działy Muzeum, w tym Antonina Woźna zajmująca się etnografią. Muzeum składać miało się z dwóch pomieszczeń, w których zaprezentowane miały zostać prócz rodzimego folkloru, również numizmatyka, prehistoria, przyroda, jakże również ważne dla mieszkańców, zbiory dotyczące Powstania Wielkopolskiego.

Otwarcie Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej w Przyprosytyni – pierwszego muzeum na wsi polskiej, nastąpiło 20 lutego 1938 roku. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych byli od wrażeniem zaangażowania miejscowej społeczności. Uroczystość uświetniło przygotowane przez Antoninę Woźną widowisko ludowe pt. „Wesele Przyprostyńskie”. Przy wsparciu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, planowano dalszą rozbudowę Muzeum i rozszerzenie badań naukowych w regionie. Plany te przerwał wybuch II wojny światowej. Muzeum zostało zamknięte po zajęciu Wielkopolski przez Niemców. Niestety w czasie okupacji hitlerowskiej większość zbiorów zaginęła lub została zniszczona. Po wojnie, Muzeum nie zostało odtworzone, nie tylko z powodów finansowych czy braku muzealiów, ale także ze względu na brak miejsca, w którym mogło by się znajdować.

Strona tytułowa kroniki pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni.
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Dziennik Poznański” i spory artykuł „Muzeum regionalne w Przyprostyni to nowa zdobycz kulturalna Wielkopolski”.
„Kurier Poznański” i krótka notatka „Zjazdu instruktorów szkolnych w Poznaniu” wraz z podpisami w kronice.
Wycinek z „Nowy Kurjer” nr 73 Poznań, 30 marca 1938 rok.
Pismo sprawozdawczo – finansowe za okres 1 września 1937 roku do 31 marca 1939 roku, skierowane do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia.
Wpis harcerek z Poznania z miesięcznego pobytu w Szkole w Przyprostyni oraz wizyty w Muzeum.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Otwarcie Muzeum regionalnego w Przyprostyni. 20 luty 1938 rok. Otwarcia dokonuje Antoni Lubiński.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.
Pierwszy wpis do kroniki Muzeum w Przyprostyni „W Imię Trójcy Przenajświętszej. Działo się w roku 1935, na konferencji nauczycieli gminy Zbąszyń z udziałem p. inspektora szkolnego Lubińskiego e Łomnicy, kiedy po referatach kol. Woźny, nauczycieli z Przyprostyni, kol. Tomińskiego, kierownika szkoły w Zbąszyniu, kol. Kapelczaka, kierownika szkoły w Przyprostyni, zapadła jednomyślna uchwała pielęgnowania i zachowania pamiątek przeszłości …”
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Kurier poranny” Warszawa. O Muzeum w Przyprostyni: „Z wędrówek po zachodnim pograniczu”.
Poświęcenie boiska znajdującego się przy szkole. Wycinki z gazet oraz odpisy osób obecnych podczas uroczystości.
Pełna lista rozchodów Muzeum w Przyprostyni. Co najpotrzebniejszego zostało zakupione i w jakiej cenie.
Ostatni wpis do kroniki Muzeum w Przyprostyni w przed dniu wybuchu II wojny światowej. Muzeum w Przyprostyni, pierwsze Muzeum na wsi polskiej, funkcjonowało od 20 lutego 1938 roku do sierpnia 1939 roku.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Ciąg dalszy wpisu z podpisami świadków.
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Kurier Poznański”. Wielka uroczystość narodowa w Nowym Tomyślu. Tradycja darem dla armii polskiej.
Informacja o wystawie produktów rolnych w Muzeum w Przyprostyni.
Wpis z wycieczki Obozu Służby Hufca Sieradzkiego i wizyty w Muzeum w Przyprostyni w dniu 9 lipca 1939 roku.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Wycinek z „Nowy Kurjer” nr 73 Poznań, 30 marca 1938 rok.
Budynek Muzeum w Przyprostyni. Lato 1938.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.

Wystawa z okazji 101 rocznicy powrotu Zbąszynia do Macierzy

Posted on 15 stycznia 202123 lutego 2021  Leave a comment on Wystawa z okazji 101 rocznicy powrotu Zbąszynia do Macierzy

Wirtualna wystawa z okazji 101 rocznicy powrotu Zbąszynia do Macierzy

Powstańcy polscy w obiektywie Constantego Sikorskiego

Posted on 11 stycznia 202123 lutego 2021  Leave a comment on Powstańcy polscy w obiektywie Constantego Sikorskiego

Wirtualna wystawa zdjęć Constantego Sikorskiego.

Constanty Sikorski, niemiecki fotograf. Jego historia życia, szczególnie tego przed przyjazdem do Bentschen, jest jeszcze nie do końca znana. Mieszkał i pracował w Zbąszyniu (do 1920 roku Bentschen) od końca XIX wieku do 1945 roku. Lubiany i doceniany przez mieszkańców małego przygranicznego miasta, którzy chętnie odwiedzali go w atelier przy ulicy Senatorskiej 1. Wspaniały portrecista, choć dla nas również prekursor fotografii plenerowej. Dzięki swojej pracy, zaangażowaniu w życie społeczne oraz jak sądzimy bogatemu doświadczeniu i przede wszystkim zaufaniu, mógł swobodnie poruszać się po obu frontach działań podczas Powstania Wielkopolskiego na terenie Zbąszynia i najbliższych okolic. Do jego atelier, zawitali również członkowie komisji alianckiej, którzy ustalali przebieg zachodniej granicy Wielkopolski, po traktacie w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po powrocie Zbąszynia do Macierzy, 17 stycznia 1920 roku, zajął się fotografowaniem nie tylko w atelier żołnierzy polskich, którzy stacjonowali w polskim już Zbąszyniu, ale także fotografując uroczystości, prywatne, szkolne, urzędnicze. Sądzimy, że okres od 1920 do 1939 roku, to czas rozkwitu fotografii plenerowej. Przy pracy, przy odpoczynku czy również portrety. Po wybuchu II wojny światowej, w kolekcji szklanych negatywów dostępnych na stronie Fundacji TRES, zauważyć możemy kilka fotografii żołnierzy niemieckich. Na stronie Fundacji możemy znaleźć również informację, że Constanty Sikorski, zmarł podczas deportacji w głąb Rosji, zimą 1945 roku.

Te kilkanaście fotografii, które prezentujemy Państwu dzisiaj, to zdjęcia wykonane głównie w atelier Constantego Sikorskiego. Wykonano je na przełomie 1918/1919 roku, czyli podczas Powstania Wielkopolskiego jak i chwile po powstańczych działaniach.

Serdecznie zapraszamy na stronę Fundacji TRES www.szklanenegatywy.pl
z której pochodzą poniższe fotografie.

„W świątecznej szacie” – prezentacje konkursowe

Posted on 29 grudnia 202029 grudnia 2020  Leave a comment on „W świątecznej szacie” – prezentacje konkursowe

Dzień dobry Państwu w ten pogodny dzień! Może i święta już się skończyły, ale my pozostajemy jeszcze w bardzo świątecznym klimacie 🎄✨ Przedstawiamy Państwu 11 uczestników konkursu „W świątecznej szacie”, czyli na najpiękniejszą iluminację świetlną domu i otoczenia.

Zapraszamy do galerii 🙂 Obrady jury w nowym roku, rozstrzygnięcie 6 stycznia 2021 roku.

Wielka Xięga Regionu Kozła

Posted on 18 grudnia 202018 grudnia 2020  Leave a comment on Wielka Xięga Regionu Kozła

Efekt 3 lat pracy – zbierania opowieści, szukania materiałów w archiwach społecznych i rodzinnych oraz niezliczonych rozmów. WIELKA KSIĘGA REGIONU KOZŁA.

Księga jest pięknie wydana. Bogato ilustrowana. Ciekawe treści – opowieści, sprawią, że grudniowe długie wieczory, będą naprawdę przyjemne.

Autor „Wielkiej Xięgi Regionu Kozła” Wojtek Olejniczak oraz osoby zaangażowane z Fundacji TRES, pracowali nad nią ponad trzy lata. Mozolnie budowano z rozproszonych po wielu miejscach, archiwach i prywatnych zbiorach opowieść wizualną, świadczącą o wspólnym dziedzictwie Regionu. I okazuje się, że nie tylko muzyka ludowa jest tym, co spaja „tutejszy” świat.

1242 fotografie i ilustracje na 270 stronach w twardej oprawie. Jest co oglądać i co czytać!

Księga dla mieszkańców Gminy Zbąszyń (i nie tylko), do nabycia w sklepie JUNIOR, Zbąszyń. Rynek 2. 

Powstanie Regionalny Ośrodek Edukacji Kulturalnej i Animacji Kultury w Zbąszyniu

Posted on 2 grudnia 20203 grudnia 2020  Leave a comment on Powstanie Regionalny Ośrodek Edukacji Kulturalnej i Animacji Kultury w Zbąszyniu

Wieloletnie starania władz samorządowych gminy Zbąszyń dotyczące modernizacji budynku Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła zakończyły się sukcesem. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 286 666,64 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kończącej się już perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie zostanie przeznaczone na utworzenie na bazie obecnego muzeum Regionalnego Ośrodka Edukacji Kulturalnej i Animacji Kultury w Zbąszyniu.

Czytaj więcej