1. ZARYS HISTORII KLUBU SPORTOWEGO „OBRA” ZBĄSZYŃ (2008)