Archiwalia

Gromadzenie dokumentów podobnie zresztą jak eksponatów, świadczących o bogatej i zróżnicowanej historii naszego miasta oraz najbliższej okolicy, rozpoczęło się w czasie powstania pierwszego na wsi polskiej Muzeum. Mowa o Muzeum w Przyprostyni mieszczącego się przy szkole podstawowej.

Czytaj więcej