Synagoga

Pierwsze źródłowe wzmianki o społeczności żydowskiej zamieszkującej Zbąszyń pochodzą już ze źródeł późnośredniowiecznych, dokładniej z 1437 roku, z których możemy wyczytać, że Zbąszyński Żyd Palto, procesował się z okolicznymi szlachcicami o zwrot pożyczki.

 

 

Czytaj więcej