Kościół Ewangelicki

Kościół ewangelicki zbudowany został według projektu Rogera Sławskiego, jednego z najwybitniejszych architektów praktykujących od schyłku XIX w. do lat 50. wieku XX. Sławski był absolwentem renomowanej uczelni politechnicznej w Berlinie Charlottenburgu – Königlische Techniche Hochschule. Był twórcą nowych licznych kościołów ewangelickich i katolickich, a jego najbardziej prestiżowym zamówieniem był projekt gmachu Towarzystwa Budowlanego Union w Poznaniu. Sławski został mianowany naczelnym architektem Powszechnej Wystawy Krajowej oraz kierownikiem specjalnie utworzonej pracowni urbanistycznej i architektonicznej. Do wielu jego dokonań należy dodać liczne realizacje konserwatorskie. Roger Sławski odznaczony został Krzyżem Komandorskim „Polonia Restituta”.

Czytaj więcej