Etnografia

W zbiorach etnograficznych naszego muzeum zgromadzone zostały przedmioty, które dają świadectwo obecności minionych pokoleń oraz kultury przez nich tworzonej i pielęgnowanej. W kolekcji odzwierciedlenie znajduje właściwie każdy element życia człowieka, począwszy od przedmiotów używanych w domu i w zagrodzie – czyli miejscach, gdzie właściwie wszystko miało swój początek.

Dawniej prawie wszystkie rzeczy użytkowe wytwarzane były dzięki pomysłowości ich twórców i za pomocą ich zdolności – tak jak podstawowe narzędzia używane na roli, czy przedmioty domowe – np. kuchenne. Dopiero wraz z postępem techniki przedmioty te stawały się bardziej zaawansowane w swojej budowie, a dzięki postępowi cywilizacyjnemu trafiały do masowej produkcji.

Czytaj więcej