Obiekty przestrzenne

Kościół Ewangelicki

Synagoga

Kolegiata