Kontakt

Zbąszyńskie Centrum Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
tel.  +48 68 386 08 74
e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com