3. WYDALENIE ŻYDÓW Z NIEMIEC W 1938 R. W OKOLICACH (2007)