5. ORGANIZACJA ŻYCIA SAMORZĄDOWEGO MIESZCZAN ZBĄSZYŃSKICH W XVI I XVII WIEKU (2007)