Dokumenty

Dokumenty potwierdzające udział w Powstaniu Wielkopolskim:
– Trzy zaświadczenia
– Patent – przyznanie krzyża pamiątkowego za udział w Powstaniu
– Dokument potwierdzający nadanie medalu niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości

Opis