Fragmenty naczyń 19

Fragmenty naczyń użytkowych. Zwęglone.
Data znalezienia: 2013 rok
Miejsce znalezienia: ul. Mostowa Szkoła Podstawowa

Opis