Grot sercowy

Grot do strzały o kształcie serca. Kultura ceramiki sznurowej.
Czas powstania: Neolit

Kategorie: ,

Opis