Ława

Ława drewniana w kształcie półksiężyca z oparciem wspartym na czterech progilowanych podpórkach.
Wymiary:
Wysokość: 65 cm,
Długość: 75 cm.
Czas powstania: XIX/XX wiek.

Opis