Naczynie gliniane 2

Gliniane proste naczynie z okresu kultury łużyckiej.

Czas powstania: 1200 – 800 r.p.n.e

Miejsce znalezienia: Przyprostynia

Data nabycia: 1966 rok

Opis