Przęślik

Przęślnik gliniany (tzw. nosek) z górnej części przykrycia do naczynia. Kultura łużycka.

Kategorie: ,

Opis