Sierp (fragment)

Sierp żelazny fragment.
Data znalezienia: 2013 rok
Miejsce znalezienia: ul. Mostowa Szkoła Podstawowa

Kategorie: ,

Opis