Muzeum regionalne w Przyprostyni. Pierwsze muzeum na polskiej wsi.

W 1935 roku na konferencji nauczycieli rejonu zbąszyńskiego w Łomnicy, Antonina Woźna przedstawiła referat na temat regionalnych strojów ludowych i zaprezentowała folklor zbąszyński z grupą taneczną i kapelą koźlarską. Wtedy właśnie podjęta została uchwała o pielęgnowaniu i zachowaniu pamiątek przeszłości. Zrodził się również pomysł utworzenia pierwszego na terenie Zbąszynia, Muzeum.

Jesienią 1937 roku podczas II konferencji nauczycielskiej, idea ta zaczynała się urealniać. Powstał „Komitet Trzech” w skład, którego weszli kierownicy zbąszyńskich szkół: Stefan Wojciechowski, Józef Kapelczak i Jan Tomiński. Celem komitetu było zbadanie warunków do utworzenia Muzeum w szkole w Przyprostyni. Pozytywna opinia spowodowała powstanie Komitetu Założenia Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej z prezesem Antonim Lubińskim na czele. Powołani zostali również członkowie odpowiedzialni za poszczególne działy Muzeum, w tym Antonina Woźna zajmująca się etnografią. Muzeum składać miało się z dwóch pomieszczeń, w których zaprezentowane miały zostać prócz rodzimego folkloru, również numizmatyka, prehistoria, przyroda, jakże również ważne dla mieszkańców, zbiory dotyczące Powstania Wielkopolskiego.

Otwarcie Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej w Przyprosytyni – pierwszego muzeum na wsi polskiej, nastąpiło 20 lutego 1938 roku. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych byli od wrażeniem zaangażowania miejscowej społeczności. Uroczystość uświetniło przygotowane przez Antoninę Woźną widowisko ludowe pt. „Wesele Przyprostyńskie”. Przy wsparciu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, planowano dalszą rozbudowę Muzeum i rozszerzenie badań naukowych w regionie. Plany te przerwał wybuch II wojny światowej. Muzeum zostało zamknięte po zajęciu Wielkopolski przez Niemców. Niestety w czasie okupacji hitlerowskiej większość zbiorów zaginęła lub została zniszczona. Po wojnie, Muzeum nie zostało odtworzone, nie tylko z powodów finansowych czy braku muzealiów, ale także ze względu na brak miejsca, w którym mogło by się znajdować.

Strona tytułowa kroniki pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni.
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Dziennik Poznański” i spory artykuł „Muzeum regionalne w Przyprostyni to nowa zdobycz kulturalna Wielkopolski”.
„Kurier Poznański” i krótka notatka „Zjazdu instruktorów szkolnych w Poznaniu” wraz z podpisami w kronice.
Wycinek z „Nowy Kurjer” nr 73 Poznań, 30 marca 1938 rok.
Pismo sprawozdawczo – finansowe za okres 1 września 1937 roku do 31 marca 1939 roku, skierowane do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia.
Wpis harcerek z Poznania z miesięcznego pobytu w Szkole w Przyprostyni oraz wizyty w Muzeum.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Otwarcie Muzeum regionalnego w Przyprostyni. 20 luty 1938 rok. Otwarcia dokonuje Antoni Lubiński.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.
Pierwszy wpis do kroniki Muzeum w Przyprostyni „W Imię Trójcy Przenajświętszej. Działo się w roku 1935, na konferencji nauczycieli gminy Zbąszyń z udziałem p. inspektora szkolnego Lubińskiego e Łomnicy, kiedy po referatach kol. Woźny, nauczycieli z Przyprostyni, kol. Tomińskiego, kierownika szkoły w Zbąszyniu, kol. Kapelczaka, kierownika szkoły w Przyprostyni, zapadła jednomyślna uchwała pielęgnowania i zachowania pamiątek przeszłości …”
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Kurier poranny” Warszawa. O Muzeum w Przyprostyni: „Z wędrówek po zachodnim pograniczu”.
Poświęcenie boiska znajdującego się przy szkole. Wycinki z gazet oraz odpisy osób obecnych podczas uroczystości.
Pełna lista rozchodów Muzeum w Przyprostyni. Co najpotrzebniejszego zostało zakupione i w jakiej cenie.
Ostatni wpis do kroniki Muzeum w Przyprostyni w przed dniu wybuchu II wojny światowej. Muzeum w Przyprostyni, pierwsze Muzeum na wsi polskiej, funkcjonowało od 20 lutego 1938 roku do sierpnia 1939 roku.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Ciąg dalszy wpisu z podpisami świadków.
Wycinki z gazet informujące o otwarciu pierwszego na wsi polskiej Muzeum w Przyprostyni. Dzień otwarcia, uroczystości z tym związane, o widowisku ludowy pt. „Wesele Przyprostyńskie”.
„Kurier Poznański”. Wielka uroczystość narodowa w Nowym Tomyślu. Tradycja darem dla armii polskiej.
Informacja o wystawie produktów rolnych w Muzeum w Przyprostyni.
Wpis z wycieczki Obozu Służby Hufca Sieradzkiego i wizyty w Muzeum w Przyprostyni w dniu 9 lipca 1939 roku.
Prace remontowo - budowalne. Powstawanie Muzeum.
Wycinek z „Nowy Kurjer” nr 73 Poznań, 30 marca 1938 rok.
Budynek Muzeum w Przyprostyni. Lato 1938.
Sale w Muzeum wraz z eksponatami. Sala folkloru oraz sala Powstania Wielkopolskiego.
Wycinki z „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” z okresu luty 1938 – lipiec 1939.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *