1. STANISŁAW MICHALCZAK – ŻYCIORYS [Moja służba wojskowa] (2009)