Misa

Fragment misy z epoki brązu. Kultura łużycka.

Data powstania: 1100 – 550 r.p.n.e

Opis