Mundur M10

Mundur powstańczy polski i pruski
(bluza i spodnie).

Wypożyczenie TDH im. Feliksa Pięty

Opis