Rogatywka Polskich

Wojskowe nakrycie głowy

Wypożyczenie TDH im. Feliksa Pięty

Opis